Lokal Alarmeringsliste

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Bestyrelsen
 Formand Bjarne Refsgaard 9738 6385 bcrefsgaard@mail.tele.dk
 Næstformand
 Sekretær
 Kasserer Poul Nielsen 9738 4122 vjtas@mail.dk
 Vandværkspasser
 Bestyrelsesmedlem Gustav H. Jeppesen 9713 3083 jepp@vildbjerg.dk
 Bestyrelsesmedlem Villy Thomsen 9738 6294 vt@mail.mira.dk
 Bestyrelsesmedlem Kaj Pedersen 9738 4215 kaj-ellen123@mail.dk
Håndværkere og materiel
Elektriker Ørnhøj El-service 9738 6093
VVS Abildå Smedie 9738 4162
Entreprenør
El-forsyning RAH 9732 1455
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Naturgas (påvisning af kabel)
Nødstrømsanlæg Poul Nielsen 9738 4122
Nødstrømsanlæg Kaj Pedersen 9738 4215
Rendegraver Kaj Hauris Pedersen 9738 4156
Brøndborer P. Christiansen A/S 9753 5222
Teknisk rådgiver DVN 9866 6666 dvn@dvn.dk
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Nabovandværker
Ørnhøj Vandværk 9738 6020
Følsomme forbrugere
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere
Mejeri